Používaním webstránky SexBlog.sk súhlasíte so všeobecnými podmienkami a s použitím cookies na Vašom zariadení.

Všeobecné podmienky používania webstránky SexBlog.sk

Tieto všeobecné podmienky sú platné od 1.10.2017.
Prevádzkovateľ webstránky SexBlog.sk nezodpovedá za zobrazené texty a obrázky z dôvodu, že nie je ich tvorcom. Webstránka SexBlog.sk obsahuje sexuálny textový alebo obrazový materiál a preto je určená výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov!
Ak ste mladší ako 18 rokov, prosím opustite túto webstánku. Ďalším používaním webstránky prehlasujete, že ste starší ako 18 rokov.

Definícia pojmov:

Užívateľ - návštevník webstránky SexBlog.sk
Bloger - registrovaný užívateľ na webstránke SexBlog.sk
Blog - článok vytvorený registrovaným užívateľom - blogerom na webstránke SexBlog.sk
Prevádzkovateľ - vlastník domény SexBlog.sk

Práva a povinnosti

Každý užívateľ webstránky súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami a prehlasuje, že je starší ako 18 rokov. Užívateľovi sa zakazuje kopírovať obsah webstránky SexBlog.sk alebo jeho častí, vrátane textov a obrázkov.
Bloger je plne zodpovedný za obsah jeho blogu. Blog nesmie byť skopírovaný z iných webstránok, ktoré podliehajú autorskému právu. Blog nesmie obsahovať reklamu alebo propagáciu tovaru alebo služby bez súhlasu prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo blog okamžite vymazať alebo zablokovať v prípade, ak obsah blogu je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravu textu blogu. Publikovaním (zverejnením) blogu dáva bloger súhlas so zverejnením blogu na webstránke SexBlog.sk. Bloger poskytuje prevádzkovateľovi neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch. Publikované (zverejnené) blogy nesmie bloger následne zverejňovať na iných webových stránkach bez súhlasu prevádzkovateľa.
Registrácia užívateľa sa vykoná vyplnením formulára pravdivými údajmi užívateľa a jeho odoslaním. Povinné údaje sú: Užívateľské meno, email, heslo a pohlavie. Registráciu je možné ešte aktivovať a to potvrdením aktivačného odkazu zaslaného emailom na adresu zadanú vo formulári. Užívateľ súhlasí so spracúvaním uvedených údajov na dobu 10 rokov. Užívateľ má právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných údajov, blokovanie údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Upozornenie

Ak zistíte, že na webstránke SexBlog.sk se nachádza Váš text, na ktorý si uplatňujete autorstvo, prosím ihneď to oznámte prevádzkovateľovi cez Kontaktný formulár
V prípade porušenia práv a povinností zo strany užívateľa, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zakázanie prístupu užívateľovi podľa technických možností prevádzkovateľa.

Webstránka používa cookies na nasledovné účely:

1. Analytické cookies:

Webstránka používa Google Analytics cookies s cieľom analýzy návštevníkov. Google spracováva údaje získané prostredníctvom webstránky v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, navštívte stránky www.google.com/analytics

2. Súbory cookies tretích strán:

Na webstránkach sú používa prepojenie a obsah z iných webových stránok. Počas používania webstránok sa preto môžu vytvoriť cookies, ktoré webstránka nemôže čítať a nemá ani kontrolu nad ich ukladaním. Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si zásady používania cookies príslušných tretích strán.

3. Cookies pre nastavenie webstránky:

Na webstránkach sa používajú cookies pre nastavenie automatického prihlásenia a akceptácie súhlasu a s používaním cookies. Doba platnosti cookies pre nastavenie webstránky je 5 rokov od vytvorenia alebo upravenia hodnoty.

Zmena nastavení cookies:

Prehliadače sú štandartne nastavené tak, aby cookies príjmali. Zmenou nastavenia si môžete cookies vypnúť alebo nastaviť upozornenie, keď sa majú cookies poslať do Vášho zariadenia. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť a nastavenie webstránky.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť znenie týchto všeobecných podmienok. Platnosť týchto všeobecných podmienok zaniká účinnosťou nových všeobecných podmienok, ktoré nahradia tieto všeobecných podmienky. Nové všeobecných sú účinné ich zverejnením na webstránke SexBlog.sk. Všetky informácie týkajúce sa užívateľov, ktoré má prevádzkovateľ o ňom vedené vo svojom informačnom systéme, nie sú verejne prístupné. Tieto informácie je prevádzkovateľ oprávnený sprístupniť tretím osobám jedine s písomným súhlasom užívateľa ako dotknutej osoby a v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak máte otázku týkajúcu sa týchto všeobecných podmienok, kontaktujte nás na: